מוזיקה והאזנה לשירים כמשאב לריפוי של פוסט טראומה
1/24

מוזיקה כ׳עזרה ראשונה׳ במצבי טראומה

(לאחר 7/10/23)