יוצר שאינו מבטא את יצירתו חש כאילו חסר לו איבר מגופו

מוזיקה יצירה יצרתיות אלתור אילתור מאלתר טיפול